All about kids, Just for Fun, Youtube (Vlog)

(親子好去處) 香港科學館全新兒童天地 Miffy 之拯救海洋 + 抱怨文 >< (影片)

1

星期一襯重係學校假期, 同左祖晞去科學館玩, 順便去拎番之前申請果張家庭門票~

我地去到已經差不多五點 (星期一收七點) 所以一去到就直接上三樓新開的兒童天地玩左先~

繼續閱讀 “(親子好去處) 香港科學館全新兒童天地 Miffy 之拯救海洋 + 抱怨文 >< (影片)"